ستاره‌ای که قلب شکارچی آسمان را شکافته

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
ستارگان می‌توانند موج‌هایی در دریای گاز و غبار سحابی شکارچی پدید بیاورند.
در این نمای نزدیکِ زیبا از ابرهای کیهانی و بادهای ستاره‌ای، ستاره‌ی ال‌ال شکارچی (LL Orionis) را هم می‌بینیم که به مواد سحابی شکارچی برخورد کرده است. ال‌ال شکارچی یک ستاره‌ی متغیر سرگردان درون پرورشگاه ستاره‌ای شکارچی است که هنوز دارد روزگار نوزادی خود را می‌گذراند.
بادهایی که این ستاره از خود می‌دمد بسیار پرانرژی‌تر از بادهای خورشید میانسالِ ماست. بادهای پرسرعت آن با برخورد به گازهای کم‌سرعتِ پیرامون، یک جبهه‌ی "شوک کمانی" پدید آورده- همانند موج کمانی‌ای که با پیشروی یک قایق در آب، و یا با حرکت یک هواپیما با سرعت زبَرصوت در جلوی آنها پدید می‌آید.
[نمونه‌ی دیگر را اینجا ببینید: * ستاره‌ای که با مرگ همدمش از خانه رانده شد]
ساختار کمانی کوچک و باشکوهی که درست بالا، سمت چپ مرکز این تصویر دیده می‌شود، همان موج شوک کیهانی ال‌ال شکارچی است و حدود نیم سال نوری گستردگی دارد.
گازهای کم‌سرعت‌تر که باد این ستاره با آنها برخورد کرده دستاورد خوشه‌ی ستاره‌ای داغِ مرکز سحابی شکارچی هستند: خوشه‌ی ذوزنقه که بیرون از چارچوب، در گوشه‌ی بالا، سمت چپ تصویر جای دارد.
جبهه‌ی شوک پیرامون ال‌ال شکارچی در سه بُعد دارای شکلی همچون یک کاسه است که اگر از لبه‌ی ته آن نگاه کنیم، درخشان‌تر دیده می‌شود.
این تابلوی زیبای کیهانی بخشی از یک نمای موزاییکی گسترده از مجموعه‌ی پرورشگاه ستاره‌ای شکارچی است که با هزاران پیکره‌ی روان و مایع-مانندِ مربوط به فرآیندهای ستاره‌زایی پر شده است.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
LL Ori - Orion Nebula - stellar wind - LL Orionis - star - Sun - shock front - bow wave - supersonic - star cluster - Trapezium - star formation

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه