کمان‌های رنگارنگ ستارگان بر فراز رشته‌کوه البرز

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
در این چشم‌انداز گسترده‌ی زمین و آسمان رد ستارگان را می‌بینیم که کمان‌هایی رنگارنگ در سرتاسر آسمان پدید آورده‌اند.
این تصویر از پیوند دیجیتالی نماهایی درست شده که همگی پشت سر هم، از روی یک سه پایه گرفته شده بودند و با هم دستاورد چرخش سیاره‌ی زمین را در آسمان ثبت کرده‌اند.
دیدگاه تصویر رو به جنوب است و رشته کوه البرز در شمال ایران را هم نشان می‌دهد.
قطب جنوب آسمان که ردهای هم‌مرکز ستارگان به گرد آن پدید آمده‌اند زیر افق ناهموار تصویر پنهان شده.
این ردها همگی با هم به زیبایی، رنگارنگ بودن ستارگان آسمان را نشان می‌دهند. ردهای آبی‌رنگ از ستارگان داغ‌تر از خورشید به جا مانده و ردهای زردنگ هم از ستارگان خنک‌تر.
نزدیک مرکز چارچوب کمان صورتی‌رنگ چشمگیری دیده می‌شود که رد یک ستاره نیست بلکه در واقع رد به جا مانده از سحابی شکارچی است، نزدیک‌ترین منطقه‌ی ستاره‌زایی به زمین.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
planet - tripod - Iran - Alborz Mountain - star - celestial pole - Sun - Orion Nebula

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه