گربه یا روباه؟

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
نخستین جانوری که با دیدن این ابر تیره به ذهنتان می‌رسد چیست؟
شاید یک گربه‌ی سیاه با بینی سفید، که پاهای جلویی‌اش را به جلو، به سمت راست چارچوب کشیده شده و دمش هم رو به بالا، سمت چپ.
یا شاید هم یک روباه که دارد با دهان باز رو به جلو می‌دود و چشمان تیزش هم دارد سمت راست را نگاه می‌کند.

این پیکره‌ی حیوان-مانند در حقیقت یک سحابی تاریک است، ابری چگال از گاز و غبار در صورت فلکی شکارچی، و آنچه به عنوان بینی گربه (یا چشم روباه) در آن می‌بینیم هم مربوط به "خوشه‌ی سحابی شکارچی" است (Orion Nebula Cluster)، یک خوشه‌ی ستاره‌ای باز نزدیک سحابی شکارچی یا ام۴۲. این عکس با بهره از نخستین بخش منتشر شده از داده‌های ماهواره‌ی اروپایی گایا درست شده است و انبوه ستارگانی را نشان می‌دهد که این مواهواره به هنگام نقشه‌برداری آن بخش آسمان می‌دید.

این سحابی تاریک با چشم نامسلح دیده نمی‌شود ولی در نیمکره‌ی جنوبی نمونه‌هایی مانند آن هست که در جاهای تاریک و بدون آلودگی نوری می‌توان آنها را بر پس‌زمینه‌ی روشن کهکشان راه شیری تماشا کرد. پیدا کردن شکل‌های آشنا در سحابی‌های تاریک بخش از سنت ستاره‌شناسی فرهنگ‌های گوناگون [در نیمکره‌ی جنوبی؟-م] بوده است، از آمریکای جنوبی گرفته تا استرالیا. یکی از این رسم‌ها، ساختن صورت‌های فلکی از این اجرام بوده- به جای صورت‌های فلکی ستاره‌ای، "صورت‌های فلکی ابر تیره" در نظر می‌گرفتند، یعنی با دسته‌بندی ابرهای تیره، آنها را به جانورانی در گنبد آسمان تشبیه می‌کردند.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
cat - kitten - fox - dark nebula - constellation of Orion, - Hunter - Orion Nebula Cluster - star cluster - Orion Nebula - M42 - ESA - Gaia - star - Milky Way - South America - Australia - dark cloud constellations

منبع: esa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه