پژواک نور یک کهکشان

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر (۱.۸ مگ)
در مرکز این تصویر زیبا که توسط تلسکوپ پیمایشی وی‌ال‌تی (VST) در رصدخانه‌ی جنوبی اروپا گرفته شده دو کهکشان در صورت فلکی قنطورس را می‌بینیم که در نخستین گام‌های فرآیند ادغام با یکدیگر به سر می‌برند. برهمکنش میان این دو به یک پدیده‌ی کمیاب به نام "پژواک نور" انجامیده، پدیده‌ای که در آن، نور در مواد درون هر دو کهکشان کهکشان می‌پیچد و بازتاب پیدا می‌کند. این اثر همانند پدیده‌ی پژواک صدا است که در آن، صدا در مسیری نامستقیم و با تاخیر پس از صدای اصلی شنیده می‌شود. این نخستین مورد دیده شده از پژواک نور میان دو کهکشان است.

کهکشان بزرگ‌تر که به رنگ زرد در سمت چپ دیده می‌شود ShaSS 073 نام دارد یک کهکشان فعال با هسته‌ای بی‌اندازه درخشان است. همسایه‌ی کم‌جرم‌تر که به رنگ آبیست به نام ShaSS 622 شناخته می‌شود و به همراه جفتش سامانه‌ی شگفت‌انگیز ShaSS 622-073 را ساخته.

هسته‌ی درخشان کهکشان سمت چپی منطقه‌ای از گاز درون قرص همسایه‌ی آبی‌اش را برانگیخته: پرتوهایش بر این مواد تابیده و این مواد با درآشامش (جذب) این پرتوها و سپس گسیلش دوباره‌ی آنها به شدت به درخشش افتاده‌اند. این منطقه‌ی برافروخته پهنه‌ای به گستردگی ۱.۸ میلیارد سال نوری مربع را پوشانده است.

ولی اخترشناسان با بررسی فرایند برهم‌کنش این دو کهکشان پی بردند که درخشش مرکز کهکشان سمت چپ حدود ۲۰ برابر کمتر از آنست که گازهای کهکشان سمت راست را به این شکل برانگیزد. این نشان می‌دهد که مرکز کهکشان سمت چپ در ۳۰ هزار سال گذشته به اندازه‌ی چشمگیری کم‌نورتر شده- ولی منطقه‌ی به شدت یونیده میان دو کهکشان هنوز هم یاد و خاطره‌ی شکوه پیشین آن را نگه داشته و دارد آن را با تاخیر به چشم ما می‌رساند.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
ESO - VLT Survey Telescope - VST - light echo - galaxy - acoustic echo - ShaSS 073 - active galaxy - core - ShaSS 622 - ShaSS 622-073 - ionised

منبع: eso

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه