نه مارپیچ نه بیضی

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر (۴.۹ مگ)
جرم زیبای ابر-مانندی که در این تصویر تلسکوپ فضایی هابل می‌بینید شاید چندان شبیه یک کهکشان به نظر نیاید -نه از بازوهای خوش‌ریختِ کهکشان‌های مارپیچی‌ در آن خبریست و نه از گوژ سرخ‌فام کهکشان‌های بیضیگون- ولی در حقیقت یک کهکشان است، آن هم از گونه‌ی کهکشان‌های عدسی.

کهکشان‌های عدسی با نام ان‌جی‌سی ۲۶۵۵ در رده‌بندی کهکشان‌ها چیزی میان مارپیچی‌ها و بیضیگون‌ها هستند؛ آنها مانند مارپیچی‌ها پیکره‌ی قرصی دارند، ولی دیگر ستاره‌ی چندانی نمی‌سازند و بنابراین بیشتر ستارگانشان پیرند، مانند بیضیگون‌ها.

هسته‌ی ان‌جی‌سی ۲۶۵۵ بی‌اندازه درخشان است و بنابراین یک عنوان دیگر باید به رده‌بندی آن افزوده شود: یک کهکشان سیفرت، گونه‌ای از کهکشان‌های فعال با خطوط گسیلشی نیرومند و ویژه. به باور اخترشناسان این درخشندگی دستاورد فروکشیده شدن مواد به درون قرص برافزایشی یک ابرسیاهچاله در مرکز ان‌جی‌سی ۲۶۵۵ است. [تفاوت کهکشان‌های سیفرت با اختروش‌ها در اینست که به ما نزدیک‌ترند و از همین رو پیکره‌ی کهکشانشان به خوبی دیده می‌شود-م]

ولی ساختار بخش بیرونی قرص ان‌جی‌سی ۲۶۵۵ آرام‌تر به نظر می‌رسد، هر چند پیکره‌ای نامعمول [با رگه‌های نامتقارن غبار] دارد. پویایی (دینامیک) پیچیده‌ی گازهای درون این کهکشان نشان می‌دهد که احتمالا گذشته‌ای پرآشوب داشته، از جمله ادغام و برهم‌کنش با کهکشان‌های دیگر.

ان‌جی‌سی ۲۶۵۵ با فاصله‌ی حدود ۸۰ میلیون سال نوری از زمین، در راستای صورت فلکی زرافه جای دارد. اجرام دوردست جالب بسیاری در این صورت فلکی پیدا می‌شود، از جمله خوشه‌ی ستاره‌ای باز ان‌جی‌سی ۱۵۰۲، اخترگانِ (صورتواره‌ی) خوش‌نمای "آبشار کمبل"، و کهکشان ستاره‌فشان ان‌جی‌سی ۲۱۴۶.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
galaxy - arm - spiral galaxy - elliptical - lenticular galaxy - star - Seyfert galaxy - active galaxy - emission line - NGC 2655 - core accretion disc - supermassive black hole - disc - Earth - constellation of Camelopardalis - Giraffe - open cluster - NGC 1502 - Kemble’s Cascade - asterism - starburst galaxy - NGC 2146

منبع: spacetelescope

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه