به زودی می‌توانید سیارک وستا را بدون تلسکوپ ببینید!

تصور کنید به آسمان نگاه کنید و بتوانید یک "سیارک" را با چشم خود، و بدون هیچ ابزاری ببینید- این کار شدنی است! در یکی دو هفته‌ی آینده، سیارک وستا به بیشترین درخشش خود در چندین سال گذشته می‌رسد و شانسی کمیاب برای رصدگران فراهم می‌کند.

سیارک یا در حقیقت، پیش‌سیاره‌ی وستا که دومین جرم بزرگ کمربند سیارک‌هاست، در روز ۲۹ خرداد (۱۹ ژوئن) به جایگاه پادیستان (مقابله) با خورشید می‌رسد. در آن هنگام فاصله‌اش از زمین کمتر از ۱۷۰.۶ میلیون کیلومتر خواهد بود، نزدیک‌ترین فاصله در دو دهه‌ی گذشته.
وستا از حدود ۱۵ خرداد  در آسمان بدون ماه دیده می‌شود. زمان خوب برای دیدنش در آن زمان  نیمه‌شب است و در پایان ماه، ساعت ۱۰:۳۰ شب. به جنوب خاور نگاه کنید و سیاره‌ی پرنور کیوان و صورتواره یا اخترگان "قوری" در صورت فلکی کمان را بیابید. سپس از این نقشه کمک بگیرید. خط منحنی مسیر وستا است و خط افقی، مسیر کیوان
قدر وستا اکنون ۵.۷ است، ولی در ۲۹ خرداد به ۵.۳ خواهد رسید. از خوش‌شانسی، کیوان (زحل) هم نزدیک به آن دیده می‌شود -تنها ۷.۵ درجه‌ی جنوب خاور آن- و می‌تواند راهنمای خوبی برای یافتنش در آسمان باشد. در عرض‌های شمالی میانه، پدیده‌ی خاموشی (یعنی کم‌نور شدن یک جرم آسمانی در اثر جذب نور توسط جو)، قدر وستا را به اندازه‌ی حدود ۰.۴ افزایش خواهد داد.

آشکار شدن وستا برای چشم نامسلح از ۱۵ خرداد آغاز می‌شود، هنگامی که در جنوب خاور آسمان، و اندکی پیش از طلوع ماه دیده می‌شود. سپس از نورش کاسته می‌شود تا در ۲۵ تیر، قدرش به ۶ می‌رسد که حد دیدارپذیری برای چشم نامسلح است. بیشترین درخشش این سیارک در آسمان بدون ماه، از ۱۸ خرداد تا ۱ تیر خواهد بود.
در این تصویر، مسیر وستا در صورت فلکی کمان را می‌بینیم. مسیر کیوان با خط افقی پایین، سمت چپ نشان داده شده. ساعت ها به وقت جهانی است و برای ساعت ایران باید ۴.۵ به آن بیفزایید
 --------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
asteroid - eyeballs - 4 Vesta - main belt - protoplanet - opposition - Earth - Saturn - altitude - extinction - moon - planet - Teapot - Sagittarius

منبع: skyandtelescope

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه