طلوع در نقطه مخالف خورشید

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
در روز ۳۰ آوریل، قرص کامل ماه همزمان با غروب خورشید، و در فاصله‌ی ۱۸۰ درجه‌ی آن، در افق خاوری طلوع کرد.
در این تصویر تله‌فوتو که از کوهستان لوییس در شمال خاور آلاباما گرفته شده، پیکر تیره و ضدنورشده‌ی درختان بالای تپه را در برابر مهتاب زردفام می‌بینیم.
به جز ماه، در آن بخش آسمان که نقطه‌ی مخالف خورشید بود، سایه‌ی خاکستری زمین، کمربند صورتی‌فام ناهید، و سیاره‌ی تابناک مشتری را هم می‌توان دید.
سیاره‌ی مشتری که در روز ۸ می (۱۸ اردیبهشت) به جایگاه پادیستان (مقابله) با خورشید می‌رسد، اینجا در میان سه نقطه‌ی نور دیده می‌شود که سه ماه از ماه‌های گالیله‌ای بزرگش هستند: اروپا در پایین، و گانیمد و کالیستو در بالا.
بسیار نزدیک‌تر به زمین، ماه خودمان را می‌بینیم که اگرچه اینجا بسیار بزرگ‌تر از همه‌ی آنها دیده می‌شود، ولی در حقیقت کمی کوچک‌تر از گانیمد و کالیستو، و تنها اندکی بزرگ‌تر از اروپای پرآب است.
اگر چشمان تیزبینی داشته باشید، رد دو هواپیما را هم در این آسمان پاکیزه‌ی شامگاهی خواهید دید.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Full Moon - Sun - silhouette - Lewis Mountain - Alabama - telephoto - Earth - Belt of Venus - planet - Jupiter - opposition - Galilean moon - Europa - Ganymede - Callisto

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه