خانه‌ای که یوهان کپلر در آن قانونش را نوشت

این تصویر در اندازه‌ی کمی بزرگ‌تر
چهارصد سال پیش در این روز (۱۵ می ۱۶۱۸یوهان کپلر اصل ریاضی ساده‌ای که بر مدار سیاره‌های سامانه‌ی خورشیدی فرمان می‌راند و اکنون به نام قانون سوم کپلر برای حرکت سیاره‌ها شناخته می‌شود را بنیان گذاشت.
در آن زمان، وی در این خانه‌ی بلند در هوفگاسه (Hofgasse)، یک خیابان باریک نزدیک دژ و میدان اصلی شهر لینتس اتریش زندگی می‌کرد. 
البته شناسایی قطعی این خانه (شماره ۷ هوفگاسه) به عنوان جایی که وی قانون سومش را در آن پی ریخت یک یافته‌ی تازه است. اریک مه‌یر از انجمن ستاره‌شناسی لینتس توانست گره از این راز تاریخی بگشاید و در این کار از دست‌نوشته‌های خود کپلر درباره‌ی رصدهایش از ماه‌گرفتگی‌ها نیز بهره جست.
کپلر به عنوان یکی از چهره‌های کلیدی در انقلاب علمی سده‌ی ۱۷، از یافته‌های گالیله و نظریه‌ی خورشید-مرکزی کوپرنیک [این که سیاره‌ها نه به گرد زمین، بلکه به گرد خورشید می‌چرخند] پشتیبانی می‌کرد.
کپلر نشان داد که مدار سیاره‌ها به گرد خورشید مداری بیضی است (قانون یکم کپلر)، سیاره‌ها هنگامی که در مدارشان به خورشید نزدیک‌ترند سریع‌تر از زمانی که دورترند حرکت می‌کنند (قانون دوم کپلر)، و هر چه سیاره‌ای دورتر باشد، نسبت به سیاره‌های نزدیک‌تر مدارهای بلندتری را می‌پیماید، به بیان دیگر، دوره‌ی مداری هر سیاره با فاصله‌ی آن تا خورشید تناسب دارد (قانون سوم کپلر).

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Johannes Kepler - solar system - planet - The Hofgasse - Linz - Austria - Earth - Erich Meyer - Astronomical Society of Linz - lunar eclipse - scientific revolution - Galileo - Copernican system - Sun - ellipse - Kepler's First Law - Kepler's Second Law - Kepler's Third Law

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه