دهانه‌ها و سایه‌ها در مرز روز و شب ماه

این تصویر در دو اندازه‌ی بزرگ- بزرگ‌تر
سمت راست این تصویر خالی به نظر می‌رسد ولی این نیمه‌‌ی دیگر ماهست که در سایه فرو رفته.
خط سایه‌مرز (خط پایانگر، مرز روز و شب) اینجا به گونه‌ایست که تنها کمی بیش از نصف چهره‌ی ماه روشن دیده می‌شود.
نزدیک این مرز، سطح ماه نمایی متفاوت با دیگر جاها دارد زیرا در آن بخش‌ها، خورشید نزدیک افق است و با زاویه‌ای بسیار تنگ بر سطح تابیده و از همین رو سایه‌ها به گونه‌ی فزاینده‌ای بلند شده‌اند.
این سایه‌ها به ما کمک می‌کنند تا ساختارهای سطح را بهتر شناسایی کرده و درک بهتری از بلندی‌ها و ژرفاهای آن به دست بیاوریم به گونه‌ای که عکس دوبعدی با این سایه‌ها نمایی تقریبا سه‌بعدی پیدا می‌کند.
بنابراین هنگامی که ماه دارد از روشنی به درون تاریکی می‌رود، سایه‌ها نه تنها به ما در بازشناختن بلندی و پستی سطح کمک می‌کنند، بلکه هر چه زمان می‌گذرد، جزییات بهتری هم از این پستی و بلندی‌ها آشکار می‌شود.
برای نمونه، دهانه‌های پرشماری روی خط سایه‌مرز دیده می‌شوند، و دلیلش اینست که بلندی دیواره‌هایشان بهتر دیده می‌شود و همین باعث شده بهتر به چشم بیایند.
این عکس دو هفته پیش گرفته شده، زمانی که ماه در گام کوژ کاهنده (محدب کاهنده) بود. ماه کامل بعدی که در آن، مانند همه‌ی ماه‌های کامل، سایه‌ای رویش نخواهد بود، یک هفته‌ی دیگر از راه می‌رسد.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Moon - terminator - Sun - lunar phase - waning gibbous

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه