تیتان بر زمینه‌ای از ابرها و حلقه‌ها

تیتان، بزرگ‌ترین ماه (قمر) سیاره‌ی کیوان هم درست مانند ماه زمین، با سیاره‌ی میزبانش در قفل کشندی است و همواره یک سمتش رو به آنست.
این تصویر پیوندی از چندین عکسِ است که فضاپیمای کاسینی در می ۲۰۱۲ گرفته بود و سمت پاد-کیوان تیتان، یعنی سمتی که هرگز رو به این غول گازی حلقه‌دار نمی‌شود را نشان می‌دهد.
تیتان با قطر ۵۰۰۰ کیلومتر، در سامانه‌ی خورشیدی تنها ماهیست که جَوی چگال و انبوه دارد، و همچنین تنها جرمی در سامانه‌ی خورشید به جز زمین است که بر روی سطحش پهنه‌هایی از مایع، و چرخه‌ای زمین‌سان از تبخیر و بارش باران مایع دیده می‌شود.
در این تصویر کاسینی، تیتان بر پس‌زمینه‌ای از قله‌ی ابرهای کیوان و حلقه‌های آن دیده می‌شود؛ لایه‌های بالایی جو خودش نیز پیداست. نزدیک مرکز تیتان، منطقه‌ی تلماسه‌ای تیره‌رنگ شانگری-لا را می‌بینیم.
کاسینی کاوشگری به نام هویگنس را بر سطح تیتان در بخش پایین مرکز آن در این تصویر فرستاد که تا به امروز دورترین عملیات فرود یک کاوشگر از زمین بوده.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Titan - Earth' - moon - Saturn - synchronous - Cassini spacecraft - Saturn - ring - gas giant - solar system - rain - dune - Shangri-La - Huygens

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه