پیچیدگی بی‌اندازه مشتری در این عکس پیداست

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
پیچیدگی مشتری چقدر است؟
اکنون دریافته‌ایم که میدان مغناطیسی مشتری بسیار متفاوت با میدان مغناطیسی ساده و دوقطبی زمین ماست، و چندین قطب دارد که در شبکه‌ای پیچیده در هم تنیده‌اند و در نیمه‌ی شمالی پیچیدگی بیشتری دارند.
افزون بر این، داده‌های رادیویی جونو نشان می‌دهد که ساختارهای جَوی مشتری بسیار پایین‌تر از توده‌های ابری آنست، در ژرفایی تا صدها کیلومتر.
پیچیدگی نویافته‌ی مشتری، چنان چه در این تصویر می‌بینید، در ابرهای جنوبی آن به خوبی آشکار است.
کمربندها و منطقه‌های سیاره که بیشتر بخش‌های نزدیک استوا را پوشانده‌اند اینجا از هم پاشیده‌اند و توفان‌های چرخندی در هم پیچیده‌ای به بزرگی یک قاره در آن پدید آورده‌اند.
فضاپیمای جونو هر ۵۳ روز یک بار در مدار بیضی‌اش از کنار این سیاره‌ی غول‌پیکر می‌گذرد و در هر گذر، بخش اندکی متفاوت با گذرهای پیشین را می‌کاود.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
NASA - Juno - Jupiter - Jovian - magnetic fiel - Earth - dipole - radio - planet - zone - belt - equator - swirl

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه