نمایشی از کوچک به بزرگ کیهانبزرگی خورشید در هم‌سنجی (مقایسه) با دیگر ستارگان چقدر است؟
ویدیوهای پرطرفدار فراوانی در یوتیوب هست که بزرگی نسبی سیاره‌ها، ستارگان، و حتی خود کیهان را از کوچک به بزرگ نمایش می‌دهند.
ویدیویی که اینجا می‌بینید از ماه خودمان آغاز می‌شود و به ترتیب به سوی ماه‌ها و سیاره‌های بزرگ‌تر در سامانه‌ی خورشیدی به پیش می‌رود.
پس از آنها به خورشید می‌رسیم و سپس ستارگان درخشان‌تر در کهکشان راه شیری از راه می‌رسند.
سرانجام بزرگی ستارگان با اندازه‌ی کهکشان راه شیری، کهکشان‌های گوشه و کنار جهان دیدارپذیر، خوشه‌ها و ابرخوشه‌های کهکشانی و ساختارهای بزرگ‌‌-مقیاس هم‌سنجیده شده، و در پایان هم به چیزی گسترده‌تر ولی نظری به نام چندجهانی می‌رسیم [اینجا را بخوانید: * بیرون از جهان ما چیست؟]
توجه کنید که به جز خورشید و شبان‌شانه (ابط‌الجوزا)، بزرگی دیگر ستارگان به طور نامستقیم و با سنجش درخشندگی، دما، و فاصله‌ی آنها برآورد شده است.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Sun - YouTube - planet - star - Earth - Moon - Solar System - Milky Way Galaxy - multiverse - Betelgeuse

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه