شش سیاره در چشم‌انداز زیبای پارک یوسمیتی

از روزگار باستان پنج سیاره‌ی تیر، ناهید، بهرام، مشتری و کیوان که در آسمان شب‌های سیاره‌ی زمین به چشم دیده می‌شوند را می‌شناختند. ولی گویا در این تصویر زیبا از آسمان شب شش سیاره به چشم دیده می‌شود!
یک بررسی کنیم: بهرام (مریخ) زردفام و بسیار درخشان به سادگی در سمت چپ نوار کهکشان دیده می‌شود.
کیوان (زحل) غرق در تابش پراکنده‌ی ستارگان کهکشان است، و مشتری هم بسیار نزدیک افق سمت راست، در میان درختان و بر زمینه‌ای از روشنی یک شهر دوردست نور می‌افشاند.
این عکس هفته‌ی گذشته از کنار آب‌های آرام دریاچه‌ی زیبا و بلند تنایا در پارک ملی یوسمیتی گرفته شده و اگر کمی دقت کنید، سه سیاره‌ی دیگر را نیز در آن خواهید یافت، البته نه در آسمان! 
اگر نتوانستید آنها را کنید تصویر دوم را ببینید.
--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
naked-eye - planet - Mercury - Venus - Mars - Jupiter - Saturn - Mars - Milky Way - Saturn - Jupiter - Lake Tanaya - Yosemite National Park

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه