سایه شاتل به ماه اشاره می‌کند!

چرا سایه‌ی دود شاتل فضایی باید رو به ماه برود؟
در زمان پرتاب شاتل آتلانتیس در اوایل سال ۲۰۰۱، خورشید، زمین، ماه، و خود شاتل، همگی با هم همتراز شدند و این همزمانی خوش‌ترکیب را پدید آوردند.
نخست، برای این که دود شاتل فضایی چنین سایه‌ی بلندی بیندازد، باید زمان نزدیک غروب یا طلوع آفتاب باشد. تنها در این زمان‌هاست که سایه در بلندترین وضعیتش است و تا افق ادامه دارد.
دیگر این که ماه باید در گام کامل باشد. در این وضعیت، خورشید و ماه در دو سوی مخالف آسمان قرار دارند. برای نمونه، درست پس از غروب آفتاب، خورشید کمی زیر افق است، و در سوی دیگر آسمان (فاصله‌ی ۱۸۰ درجه)، ماه کمی بالاتر از افق دیده می‌شود.
بنابر این هنگامی که شاتل آتلانتیس درست پس از غروب خورشید پرتاب شد، سایه‌ای که خورشید از آن پدید آورده بود بر افق مخالف افتاد، درست جایی که قرص کامل ماه قرار داشت.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
shadow - space shuttle - Moon - Atlantis - Sun - Earth - coincidence - sunrise - sunset - horizon - Full Moon

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه