ابرهای تیره در دل گاو

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
گاهی حتی در غبارهای تیره‌ی میان‌ستاره‌ای هم می‌توان آرامش و زیبایی را مشاهده کرد. یکی از این گونه چشم‌اندازها در صورت فلکی گاو (ثور) یافته می‌شود.
رشته‌ها و ابرهایی که اینجا می‌بینید در بخشی از آسمان میان خوشه‌ی ستاره‌ای پروین و سحابی کالیفرنیا دیده می‌شوند. چیزی که این غبارها را پدیدار کرده روشنی آنها نیست بلکه درآشامش (جذب) توسط آنهاست.
چندین ستاره‌ی درخشان که پرتوهای آبی‌فامشان از روی غبارهای قهوه‌ای رنگ بازتابیده در تصویر به چشم می‌خورد. دیگر ستارگان به رنگ سرخ دیده می‌شوند زیرا نورشان از پس ستون‌های غبار به چشم ما می‌رسد، و از آنجایی که غبارها نور آبی آنها را پراکنده‌اند، تنها نور سرخشان به جا مانده.
ستارگان دیگری هم در این پهنه‌ی آسمان هست ولی غباری که آنها را پنهان کرده به اندازه‌ای چگال است که برای دیدنشان نیاز به طول موج‌هایی ویژه است.
این چشم‌انداز در ظاهر آرام است ولی در حقیقت غوغایی از زایش ستارگان در آن جریان دارد. با رُمبش گرانشی و فشرده شدن توده‌های بزرگ و چگال گاز و غبار، ستارگانی تازه ساخته می‌شود- ستارگانی که هم در جو خود غبارهایی تازه می‌سازند و هم با پرتوها و بادهای پرانرژی‌شان غبارهای کهنه را نابود می‌کنند.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
constellation of Taurus - Pleiades star cluster - California Nebula - star - reflect - scatter

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه