زندگی روی "ماه‌های" فراخورشیدی

* همه‌ی ما درباره‌ی جستجوی زندگی روی سیاره‌های فراخورشیدی شنیده‌ایم، ولی درباره‌ی زندگی روی ماه‌هایشان چه؟

پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا، ریورساید و دانشگاه کویینزلند جنوبی بیش از ۱۰۰ سیاره‌ی غول‌پیکر را شناسایی کرده‌اند که اگر ماه‌هایی (قمرهایی) داشته باشند آن ماه‌ها می‌توانند زیست‌پذیر باشند. پژوهش آنها می‌تواند راهنمای ساخت تلسکوپ‌هایی باشد که توانایی یافتن این گونه ماه‌ها و جستجوی شناسه‌های زیستی (ردپای زیستی) در جو آنها را داشته باشند. گزارش این دانشمندان روز ۱۳ ژوئن در نشریه‌ی آستروفیزیکال جورنال منتشر شده است.
برداشت هنری از یک فراماه که به گرد یک غول گازی می‌چرخد
از سال ۲۰۰۹ که فضاپیمای کپلر ناسا راهی آسمان شد تاکنون هزاران سیاره‌ی فراخورشیدی (فراسیاره) یافته شده. یکی از هدف‌های اصلی کپلر یافتن سیاره‌هاییست که در منطقه‌ی زیست‌پذیر یا "کمربند زندگی" پیرامون ستارگان جای دارند، یعنی فاصله‌ای که دما در آن نه چندان داغ و نه چندان سرد باشد به گونه‌ای که آب بتواند به حالت مایع روی سطح بماند، شرایطی که شاید مناسب زندگی از گونه‌ی زمینی باشد.

سیاره‌های سنگی (زمین‌سان) هدف اصلی جستجوی زندگی هستند زیرا برخی از آنها می‌توانند از نظر جو و زمین‌شناسی مانند زمین خودمان باشند. یک جای دیگر برای یافتن زندگی، غول‌های گازی‌ مشتری‌سان است، البته نه خودشان، بلکه اگر در منطقه‌ی زیست‌پذیر پیرامون ستاره باشند، ماه‌هایشان می‌تواند زیست‌پذیر باشد. کپلر در درازنای ماموریتش شمار بسیاری از این سیاره‌ها را یافته.

استفن کین از دانشگاه کالیفرنیا، ریورساید می‌گوید: «تاکنون ۱۷۵ ماه به گرد هشت سیاره‌ی سامانه‌ی خورشیدی خودمان شناخته شده. بیشتر این ماه‌ها به گرد غول‌های گازی مشتری و کیوان می‌چرخند؛ این دو سیاره در منطقه‌ی زیست‌پذیر خورشید نیستند ولی شاید در سامانه‌های دیگر این گونه نباشد. افزودن ماه‌های فراخورشیدی (فراماه‌ها) به هدف‌هایمان برای کاوش زیست فرازمینی دامنه‌ی جستجویمان را بسیار گسترش خواهد داد.»

این ۱۲۱ غول گازیِ یافته شده که در منطقه‌ی زیست‌پذیر هستند، شعاعشان بیش از سه برابر شعاع زمین است و انتظار می‌رود هر یک چندین فراماه بزرگ داشته باشد.

به گمان دانشمندان، فراماه‌ها می‌توانند شرایطی حتی بهتر از زمین داشته باشند، زیرا نه تنها از ستاره‌ی مرکزی سامانه، بلکه از پرتوهای بازتابیده از سیاره‌ی میزبانشان نیز انرژی دریافت می‌کنند. گفتنی‌ست تا امروز وجود هیچ فراماهی تایید قطعی نشده.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
The Astrophysical Journal - University of California - Riverside - University of Southern Queensland - planet - moon - biosignature - NASA - Kepler telescope - solar system - exoplanet - habitable zone - star - liquid water - Earth - gas giants - Jupiter - exomoon - Saturn - Sun - Stephen Kane - UCR - Alternative Earths Astrobiology Center - terrestrial planet - reflect

منبع: sciencedaily

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه