رویای نیمه شب تابستان

اگر تصویر را اینجا ندیدید، روی خود آن بکلیکید
در این چشم‌انداز رویاگونه که در نیمه شب تابستانی ۳ ژوییه، از شمال دانمارک گرفته شده، مهی را می‌بینیم که سطح زمین و کناره‌های رودی کوچک را پوشانده.
ابرهای فراز پایینِ آسمان از نور سرخ خورشیدی که اندکی زیر افق است به رنگ‌هایی زیبا و رازگونه در آمده‌اند.
ولی ابرهای فراز بسیار بالاتر، در جایی از آسمان که به نام لبه‌ی فضا خوانده می‌شود، جلوه‌هایی سیمگون را در آسمان پدید آورده‌اند که به نام ابرهای شب‌تاب شناخته می‌شوند.
این ابرها که در بخشی بسیار بالا از جو، به نام میان‌سپهر (مزوسفر) جای دارند، از چگالش یخ به گرد ذرات غبارِ به جامانده از انفجار شهاب‌ها یا ذرات خاکستر آتشفشانی پدید می‌آیند و به اندازه‌ای بالا هستند که هنوز غرق در نور خورشیدند.
این ابرها به نام ابرهای میان‌سپهری قطبی نیز شناخته می‌شوند و به طور معمول در شب‌های تابستانیِ عرض‌های بالا پدید می‌آیند، و همین اکنون زمان پدیدار شدن گسترده‌ی آنها است.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Denmark - Sun - noctilucent - meteoric dust - volcanic ash - mesophere - latitude

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه