سیاره‌ سرخ در نقطه مخالف خورشید

امشب سیاره‌ی بهرام به نقطه‌ی مخالف خورشید در آسمان سیاره‌ی زمین [نقطه‌ی پادیستان یا مقابله] می‌رسد و در پرنورترین حالت خود دیده می‌شود.
در این چند روز پیرامون پادیستان، طلوع بهرام همزمان با غروب خورشید است و در بهترین وضعیت درخشنگی و تلسکوپی خود نیز خواهد بود، هر چند که توفان غبار سرتاسری هنوز سطح آن را مانند روکشی سرخ‌رنگ پوشانده.
اینجا دو تصویر از تلسکوپ فضایی هابل را می‌بینیم که نمای بهرام را به هنگام پادیستان‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۸ نشان می‌دهد.
در سال ۲۰۱۶ هوای سیاره‌ی سرخ پاکیزه و صاف بود. نمای سال ۲۰۱۸ که همین چند روز پیش گرفته شده، تقریبا همان سمت بهرام را نشان می‌دهد.
ساختارهای سطحی پشت غبار پنهان شده و قطب جنوبِ پوشیده در ابر سیاره هم بیشتر از سال ۲۰۱۶ رو به خورشید شده. به نظر می‌رسد افزایش گرمای نیمکره‌ی جنوبی در بهار و تابستان باعث به راه افتادن این توفان‌های غبار می‌شود.
در ضمن، اگر امشب به سمت مخالف خورشید نگاه کنید قرص کاملا روشن ماه را هم کنار بهرام خواهید دید.
امشب یک ماه‌گرفتگی کلی نیز رخ می‌دهد. در هنگام این گرفتگی، همه‌ی آسمان‌دوستان -به جز در آمریکای شمالی- می‌توانند سیاره‌ی سرخ را نزدیک یک "ماه سرخ" تماشا کنند.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Mars - Sun - dust storm - Red Planet - Hubble Space Telescope - opposition - planet - south pole - Full Moon - North America - Red Moon - Total Lunar Eclipse

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه