پارکر برای رسیدن به خورشید راه بی‌اندازه دشواری در پیش دارد، ولی چرا؟

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر و گسترده‌تر
خورشید ۹۹.۸ درصد جرم سامانه‌ی خورشیدی را تشکیل داده. نیروی گرانش این ستاره همه‌ی اعضای خانواده‌اش را کنار هم نگه داشته، از سیاره‌ی کوچک تیر تا غول‌های گازی و ابر اورت در فاصله‌ی ۳۰۰ میلیارد کیلومتری. ولی اگرچه این ستاره کشش بسیار نیرومندی دارد، رسیدن به آن بی‌اندازه و به گونه‌ی شگفت‌انگیزی دشوار است: انرژی موردنیاز برای رسیدن به خورشید ۵۵ برابر انرژی مورد نیاز برای رسیدن به بهرام (مریخ) است.

ولی چرا اینقدر سخت؟ پاسخ در همان واقعیتی نهفته که زمین را در مدارش نگه داشته و از فروکشیده شدنش به درون خورشید جلوگیری می‌کند: سیاره‌ی ما بسیار سریع حرکت می‌کند، حدود ۱۰۷ هزار کیلومتر بر ساعت و در حرکت جانبی تقریبا پیوسته‌ای به گرد خورشید می‌گردد. تنها راه برای رسیدن به خورشید اینست که این حرکت جانبی را خنثا کنیم.

از آنجایی که کاوشگر خورشیدی پارکر می‌خواهد به جو (تاج) خورشید برسد [و نه دقیقا به خود آن]، تنها کافیست ۸۵ هزار کیلومتر بر ساعت از سرعت جانبی‌اش کم کند تا به مقصد برسد، ولی همین کار ساده‌ای نیست. افزون بر این که موشک بسیار نیرومند دلتا ۴ سنگین آن را  می‌برد، خودش نیز به مدت هفت سال، هفت بار از کنار ناهید می‌گذرد. پارکر در هر یک از این گذرها از ناهید کمک گرانشی می‌گیرد و سرعت جانبی‌اش را در چاه انرژی مداری این سیاره تخلیه می‌کند. این کمک‌های گرانشی در آخرین مدارها، پارکر را به رکورد فاصله‌ی تنها ۶.۱۶ میلیون کیلومتری سطح دیدارپذیرِ خورشید خواهد رساند.

اگرچه پارکر سرعت جانبی‌اش را برای نزدیک شدن به خورشید کم می‌کند، ولی سرعت کلی‌اش به کمک گرانش سهمگین خورشید افزایش خواهد یافت. پس پارکر نه تنها رکورد نزدیکی به خورشید را می‌شکند، بلکه با رسیدن به سرعت ۷۰۰ هزار کیلومتر بر ساعت در مدارهای پایانی، سریع‌ترین ساخته‌ی دست بشر نیز خواهد شد.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Sun - solar system - Mercury - gas giant - Oort Cloud - Mars - Earth - planet - sideways motion - Parker Solar Probe - Delta IV Heavy - Venus - gravity assist - orbital energy

منبع: nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه