ماه‌گرفتگی بر فراز خلیج شاعران

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
گام کاملِ ماه‌گرفتگی ۵ امرداد  ۱۰۳ دقیقه به درازا کشید که زمانی چشمگیر بود و از این نظر، این ماه‌گرفتگی طولانی‌ترین ماه‌گرفتگی سده‌ی ۲۱ شناخته شد.
خوب چرا؟ زیرا ماه در زمان گذشتن از مرکز سایه‌ی زمین، نزدیک به نقطه‌ی اپازم یا اوج مدارش هم بود، دورترین نقطه‌ی مدار بیضی‌اش به گرد زمین [و بنابر این خود ماه در حالت ریزماه بود و آن رویداد به نام ریزماه‌گرفتگی خوانده می‌شود].
تصویرِ همنهاده‌ و رویاگونه‌ای که اینجا می‌بینید از پیوند رشته نماهای ثابتی درست شده که هر یک به فاصله‌ی ۳ دقیقه از دیگری گرفته شده بودند و این ماه‌گرفتگی را از آغاز تا پایان و سرتاسر گرفتِ کامل به ما نشان می‌دهد.
این نماها روند گرفتگی کامل قرص ماه را به خوبی نشان می‌دهند و همزمان، سیاره‌ی پرنور بهرام را نیز که در آن شب پا به پای ماه در آسمانِ دهکده‌ی ساحلی تلارو در ایتالیا بالا می‌آمد دنبال می‌کنند.
در پیش‌زمینه‌ی تصویر آب‌های آرام خلیج اسپیتزیا در دریای مدیترانه را می‌بینیم که برخی آن را به نام خلیج شاعران نیز می‌شناسند.
در سده‌ی سوم پیش از میلاد، اخترشناس پیرو نظریه‌ی خورشید-مرکزی، آریستارخوس هم گام‌های ماه‌گرفتگی را دنبال می‌کرد، هر چند که در آن زمان نه ساعت‌های دیجیتالی در کار بود و نه دوربینی.
وی با بهره از هندسه، به کمک مدت زمان ماه‌گرفتگی، فرمولی را بر پایه‌ی شعاع زمین برای اندازه‌گیری فاصله‌ی ماه پدید آورد.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
total lunar eclipse - Moon - Earth - elliptical orbit - totality - planet - Mars - Tellaro - Italy - mediteranean - Gulf of La Spezia - Gulf of Poets - heliocentric - Aristarchus - radius - Earth

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه