چشم‌انداز قلب ماکیان

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر (۲.۲ مگ)
ستاره‌ی ابرغول گامای ماکیان در مرکز چلیپای شمالی، اخترگانِ (صورتواره‌ی) آشنای صورت فلکی ماکیان جای دارد.
این ستاره‌ی درخشان که نام رایجش صدر یا صدر دجاجه است را می‌توانید در میانه‌ی این نمای پرزرق و برق آسمان ببینید، به همراه مجموعه‌ای از ستارگان، ابرهای غبار، و سحابی‌های برافروخته و تابناک که همگی در صفحه‌ی کهکشان راه شیری جای گرفته‌اند.
گستره‌ی این نما در آسمان تقریبا ۴ درجه (هشت برابر قرص کامل ماه) است و سحابی گسیلشی آی‌سی ۱۳۱۸ و خوشه‌ی ستاره‌ای بازِ ان‌جی‌سی ۶۹۱۰ را هم در خود جای داده.
سحابی آی‌سی ۱۳۱۸ در سمت چپ گامای ماکیان مانند دو بالِ درخشان کیهانی دیده می‌شود که با رگه‌ی بلندی از غبار تیره از هم جدا شده‌اند و از همین رو به نام سحابی پروانه نیز شناخته می‌شود [با سحابی پروانه (ان‌جی‌سی ۶۳۰۲) فرق دارد-م].
بالا و سمت چپ گامای ماکیان هم ستارگان جوان خوشه‌ی ان‌جی‌سی ۶۹۱۰ را می‌بینیم که هنوز کاملا کنار همند.
ابرغول گامای ماکیان بر پایه‌ی برخی از برآوردها حدود ۱۸۰۰ سال نوری از زمین فاصله دارد ولی فاصله‌ی آی‌سی ۱۳۱۸ و ان‌جی‌سی ۶۹۱۰ از زمین چیزی میان ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ سال نوری برآورد شده.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Supergiant - star - Gamma Cygni - Northern Cross - asterism - constellation of the Swan - Cygnus - Sadr - dust cloud - plane - Milky Way galaxy - Full Moon - emission nebula - IC 1318 - open star cluster - NGC 6910 - dust lane - Butterfly Nebula

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه