دنباله‌دار سبز به نزدیک‌ترین فاصله از زمین می‌رسد

در روز ۱۰ سپتامبر (۱۹ شهریور)، دنباله‌دار ۲۱پی/ژاکوبینی-زینر (یا تنها ۲۱پی) به نزدیک‌ترین فاصله‌اش از زمین در ۷۲ سال گذشته می‌رسد- تنها ۵۸ میلیون کیلومتر. این دنباله‌دار کوچک ولی فعال که قدر روشنایی‌اش ۷ است را با دوربین دوچشمی یا تلسکوپی کوچک به سادگی می‌توان دید.
این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
تصویری که اینجا می‌بینید را میشاییل یاگر از وایزنکرشن اتریش در روز ۷ سپتامبر گرفته و ۲۱پی را در میان ستارگان صورت فلکی ارابه‌ران نشان می‌دهد.

امسال گذشتن ۲۱پی از نزدیک‌ترین فاصله‌اش به زمین همزمان با نو شدن ماهست و بنابراین زمینه‌ی آسمان برای گذر و رصد این دنباله‌دار تیرگی خوبی خواهد داشت. بهترین زمان برای دیدنش ساعت‌های پیش از طلوع آفتاب است، هنگامی که صورت فلکی ارابه‌ران در خاور آسمان جای دارد.

روشنی این دنباله‌دار درست زیر آستانه‌ی دید چشم نامسلح است. اگر بخواهید تاریخی برای عکاسی از آن یادداشت کنید، بهترین روز ۱۵ سپتامبر (۲۴ شهریور) است زیرا در آن شب درست از میان خوشه‌ی ستاره‌ای باز ام۳۵ در صورت فلکی دوپیکر (جوزا) خواهد گذشت [البته تنها از دیدگاه ما از درونش می‌گذرد نه واقعا]. باب کینگ، ستاره‌شناس از نشریه‌ی اسکای اند تلسکوپ می‌گوید: «نمای آن از پشت دوربین دوچشمی بی‌نظیر خواهد بود، با خوشه‌ای که انگار یک دُم در آورده!»

دنباله‌دار ۲۱پی/ژاکوبینی-زینر مادر بارش شهابی اژدهایی است که به طور معمول در ۸ اکتبر (۱۶ مهر) به بیشینه می‌رسد. آیا این بارشِ دمدمی امسال نمایش خوبی خواهد داشت؟ بارش‌های اژدهایی بیشتر در سال‌هایی به اوج و شدت ناگهانی می‌رسند که دنباله‌دار به خورشید نزدیک است (مانند امسال). ولی پیش‌بینی‌کنندگان برای امسال اوج خوبی را برای آن پیش‌بینی نکرده‌اند. اگر اشتباه کرده باشند و امسال سال خوبی برای این بارش باشد، پس در ماه آینده باید همگی چشم به کانون آن، یعنی صورت فلکی اژدها بدوزیم.

اگر یک تلسکوپ خودکار (GOTO) دارید می‌توانید این مختصات مداری را وارد آن کنید. نقشه‌های دقیق آسمان هم کمک خوبی خواهند بود.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Comet 21P/Giacobini-Zinner - 21P - Earth - planet - binoculars - magnitude - star - Michael Jäger - Weißenkirchen - Austria - New Moon - constellation Auriga - GOTO - star cluster - M35 - onstellation Gemini - Bob King - Sky and Telescope - Draconid meteor shower,

منبع: spaceweather

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه