نیزه سبزی که بر کوه مون بلان فرود می‌آید

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر (۶ مگ)
در مرکز این چشم‌انداز شبانه‌ی آسمان و زمین، مون‌بلان پربرف، بلندترین ستیغ رشته‌کوه آلپ در جنوب سوییس خودنمایی می‌کند.
ابرهایی تنُک و نازک در بلندای جو، زمینه‌ی آسمان را مه‌آلود کرده‌اند ولی نوردهی ۱۳ ثانیه‌ایِ تصویر کمک کرده تا ستارگان دوردست و شکاف‌های تیره‌ی غباری کهکشان از پشت این ابرهای نازک و بر فراز این کوه پرآوازه نمایان شوند.
سیاره‌ی کیوان که از پشت مه، پف‌کرده به نظر می‌رسد، و همچنین ستاره‌ی کژدم‌دل (قلب عقرب)، ستاره‌ی آلفای صورت فلکی کژدم، در دو سوی کوژ مرکزی کهکشان می‌درخشند.
این عکس در شب ۱۲/۱۳ اوت، در زمان بارش شهابی برساوشی گرفته شده و رد سبز یک شهاب برساوشی را هم بر صفحه‌ی کهکشان ثبت کرده است.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Mont Blanc - Europe - Swiss - Alps - Milky Way - planet - Saturn - Antares - alpha star - Scorpius - galaxy - bulge - Perseid - meteor - galactic plane

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه