رنگ‌های گم شده در طیف نور خورشید

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
هنوز کسی نمی‌داند چرا بعضی رنگ‌ها در نور خورشید وجود ندارد.
در این تصویر که در اثر گذر نور خورشید از ابزاری منشور-مانند به دست آمده، همه‌ی رنگ‌های دیدنی (مریی) آن دیده می‌شود. این طیف در رصدخانه‌ی خورشیدی مک‌مث-پیرس (McMath-Pierce) به دست آمده و پیش از هر چیز نشان می‌دهد که گرچه خورشید سپیدروی ما به ظاهر نوری را می تاباند که تقریبا آمیخته از همه‌ی رنگ‌هاست، ولی واقعیت اینست که نور زرد-سبز آن درخشان‌تر از هر نور دیگریست.
بخش‌های تاریک این طیف ناشی از گازهای رو و بالای سطح خورشید است که نورِ تابیده شده از زیرشان را می درآشامند (جذب می‌کنند). از آن‌جایی که گازهای گوناگون، رنگ‌های گوناگون نور را می‌درآشامند، می‌توان از این راه گازهای سازنده‌ی خورشید را شناسایی کرد.
برای نمونه، هلیوم نخستین بار در سال ۱۸۷۰ در یک طیف نور خورشید شناسایی شد و تنها پس از آن بود که بر روی زمین نیز یافته شد. امروزه بیشتر خطوط درآشامی (جذبی) طیف نور خورشید، هرچند هنوز هم نه همه‌ی آن، شناسایی شده‌اند.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Sun - prism - spectrum - McMath-Pierce - Solar Observatory - Helium - Earth - absorption line

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه