ستاره نوترونی تنهایی که سر جای خودش نیست

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
چرا این ستاره‌ی نووترونی از مرکز دور شده؟
به تازگی ستاره‌ی نوترونی تنهایی در آوارهای به جا مانده از یک انفجار ابرنواختری باستانی به نام ئی۰۱۰۲-۷۲.۳ یا تنها ئی۰۱۰۲ یافته شده.
این "ستاره ی نوترونی تنها" همان نقطه‌ی آبی در مرکز سحابی سرخ‌فامیست که نزدیک لبه‌ی پایینی، سمت چپ ئی۰۱۰۲ دیده می‌شود.
در این تصویر پیوندی، رنگ آبی نشان‌دهنده‌ی داده‌های ایکسی است که رصدخانه‌ی چاندرای ناسا گرد آورده و رنگ‌های سرخ و سبز هم نشانگر پرتوهای دیدنی (مریی) است که تلسکوپ بسیار بزرگ (وی‌ال تی) در رصدخانه‌ی جنوبی اروپا در شیلی و همچنین تلسکوپ فضایی هابل در مدار دریافت کرده‌اند.
جایگاه این ستاره‌ی نوترونی به این دلیل نامعمول و نامنتظره است که گمان می‌رود این ستاره‌ی چگال همان هسته‌ی به جا مانده از ستاره‌ایست که با انفجارش این پسماند (همان سحابی پیرامونش) را پدید آورده [و بنابراین قاعدتا باید در مرکز آن باشد-م].
امکانش هست که ستاره‌ی نوترونی درون ئی۰۱۰۲ در اثر خود انفجار ابرنواختر به بیرون از مرکز رانده شده، ولی در این صورت این که حلقه‌ی سرخی که این ستاره در مرکزش است سر جای خود مانده جای شگفتی دارد.
شاید هم آن سحابی بزرگ بیرونی از راه دیگری پدید آمده- چه بسا زیر سر یک ستاره‌ی دیگر باشد. رصدها و بررسی‌های آینده‌ی این سحابی و ستاره‌ی نوترونی به احتمال بسیار پاسخ این پرسش ما را خواهند داد.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
neutron star - supernova - E0102-72.3 - X-ray - NASA - Chandra Observatory - ESO - Very Large Telescope - Chile - Hubble Space Telescope - nebula - star

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه