از تابستان تا زمستان در آسمان شمال

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر (۳.۲ مگ)
این سراسرنمای (پانورامای) شب پاییزی از High Fens در پارک ملی ایفل در مرز بلژیک و آلمان، و به هنگام نیمه شب محلی گرفته شده و کمان کهکشان راه شیری را در آسمان افق شمالی نشان می‌دهد.
در تصویر دوم، از باختر به خاور آسمان (چپ به راست) را که نگاه کنیم، ستارگان تابستان شمال را می‌بینیم؛ این ستارگان به زودی جای خود را به ستارگانی که پادشاه شب‌های زمستان خواهند بود می‌دهند.
بهرام (مریخ) که دارد غروب می‌کند، پرنورترین شبچراغ در انتهای سمت چپ است و در میان روشنایی فراگیرِ چراغ‌های شهری در افق جنوب باختری نیز همچنان می‌درخشد.
سه ستاره‌ی پرنور کرکس نشسته (نسرواقع، وَنَند)، دِنِب، و کرکس پرنده (نسر طایر) که با هم سه‌گوش تابستانی (مثلث تابستانی) را در آسمان نیمکره‌ی شمالی ساخته‌اند، سمت چپ مرکز کهکشان دیده می‌شوند.
دو ستاره از ستارگان شش‌ضلعی زمستانی، دبران (آلفا گاو، پس‌رونده) و بُزبان (سروش، عیوق)، به همراه خوشه‌ی زیبای پروین در سمت شمال آسمان خودنمایی می‌کنند.
مسیر تخته‌پوشی که در راستای خط دید است، درست رو به هفت برادران می‌رود، ملاقه‌ی صورت فلکی خرس بزرگ که اخترگان یا صورتواره‌ای ویژه‌ی همه‌ی سال در نیمکره‌ی شمالی است. دسته‌ی این ملاقه را که ادامه دهیم به ستاره‌ی قطبی و قطب شمال آسمانی که تقریبا درست بالای آنست می‌رسیم.
کهکشان بزرگ زن در زنجیر (آندرومدا) هم در بالای چارچوب به چشم می‌خورد.
--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Milky Way - High Fens - Eifel Nature Park - Belgium - Germany - Mars - star - Altair - Deneb - Vega - summer triangle - Milky Way - winter hexagon - Capella - Aldebaran - Pleiades - star cluster - Big Dipper - latitude - Polaris - celestial pole - Andromeda - galaxy

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه