اسب دریایی سیاه در آسمان

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
در اینجا ساختاری از غبار به درازای یک سال نوری، که به دلیل ظاهرش به نام سحابی اسب دریایی شناخته شده را می‌بینیم که بر زمینه‌ی روشن و پرستاره‌‌ی این بخش کهکشان به حالت ضدنور و تمام تیره دیده می‌شود. این ابرهای غبار تیره و مات که در صورت فلکی شاهانه‌ی قیفاووس جای دارند، بخشی از یک ابر مولکولی در فاصله‌ی ۱۲۰۰ سال نوری زمینند.
این سحابی به نام سحابی "برنارد ۱۵۰" (بی۱۵۰) نیز شناخته می‌شود و یکی از ۱۸۰ لکه‌ی تیره در آسمانست که در اوایل سده‌ی بیستم توسط اخترشناس، ادوارد امرسون برنارد دسته‌بندی شدند.
هسته‌هایی در این ابرها با فشرده شدن و رمبش خود دارند توده‌هایی از ستارگان کم‌جرم می‌سازند که تنها در طول موج‌های بلند فروسرخ می‌تواند آشکارشان کرد.
ولی ستارگان رنگین و درخشان بیشماری از صورت فلکی قیفاوس را می‌توانید به سادگی و بی‌واسطه در این چشم‌انداز زیبای کهکشانی مشاهده کنید.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Seahorse Nebula - silhouette - star - constellation of Cepheus - Milky Way - molecular cloud - Barnard 150 - B150 - E. E. Barnard - infrared - wavelength

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه