هفت برادر بر فرش سبز

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
در این چشم‌انداز شبانه‌ که هفته‌ی پیش از جایی در پارک ملی بنف کانادا گرفته شده، شناخته شده‌ترین اخترگان یا صورتواره‌ی آسمان نیمکره‌ی شمالی [هفت برادران یا ملاقه‌ی خرس بزرگ] را بر فراز رشته کوه‌های راکی می‌بینیم. ولی چشمگیرترین ویژگی این تصویر پرتوی سبزفام هواتاب در آسمانست.
این تصویر از پیوند دو عکس درست شده. یکی از آنها با ردگیری ستارگان گرفته شده و دیگری با دوربین ثابت بر روی سه پایه. چشم انسان هواتاب را بی‌رنگ می‌بیند زیرا حسمندی (حساسیت) کافی برای تشخیص رنگ‌های کم نور را ندارد و برای ثبتش نیاز به دوربین‌های دیجیتال حسمند است.
پرتوی هواتاب به طور عمده از اتم‌های اکسیژن جو زمین در چگالی‌های بی‌اندازه کم سرچشمه می‌گیرد. موج‌هایی که اینجا در این پرتوها دیده می‌شود دستاورد پدیده‌ی "امواج گرانش" است که در خود هوا موج انداخته.
پرتوهای هواتاب در همان فرازای شفق‌های قطبی، و به دلیل فرآیند شیمی‌تابناکی (کمیلومینسانس) که فرآیند تولید نور در یک برانگیختگی شیمیایی و واپاشی پرتوزا (رادیواکتیو) است پدید می‌آیند ولی برخلاف شفق‌های قطبی که تنها در عرض‌های جغرافیایی بالا دیده می‌شوند، هواتاب در سرتاسر سیاره‌ی زمین می‌تواند دیده شود. انرژی شیمیایی این پدیده توسط پرتوهای فرابنفش-دور خورشید، به هنگام روز فراهم می‌شود.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
asterism - Canadian Rockies - Banff National Park - airglow - oxygen - atom - wave - aurorae - chemiluminescence - radiative decay - Sun - ultraviolet - latitude

منبع: apod.nasa
برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه