فضا هم کالیفرنیا دارد!

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
کالیفرنیا در فضا چه می کند؟
این تکه ابر کیهانی که در بازوی شکارچی کهکشان مارپیچی راه شیری شناورست، به گونه‌ای شانسی نقشه‌ی ایالت کالیفرنیا در ساحل باختری کشور آمریکا را باز می‌نماید. خورشید ما نیز تنها ۱۵۰۰ سال نوری دورتر از این ابر، درون همین بازوی کهکشان جای دارد.
این سحابی که با نام سحابی  کالیفرنیا و همچنین ان‌جی‌سی ۱۴۹۹ شناخته می‌شود، نمونه‌ی خوبی از یک سحابی گسیلشی (نشری) است، با درازای نزدیک به ۱۰۰ سال نوری.
در این عکس، رنگ اصلی سحابی کالیفرنیا سرخ است. این رنگ نشان ویژه‌ی اتم‌های هیدروژنی است که در اثر پرتوی پرانرژی ستارگان، یونیده (الکترون از دست داده) و دوباره الکترون گرفته‌اند و تابشی سرخ فام در طول موج بلندتر می‌تابانند.
ستاره‌ای که بیش از همه با نور خود باعث یونش و برافروختگی بیشتر گازهای این سحابی شده، به احتمال بسیار ستاره‌ی داغ، درخشان و آبی‌فام "کیسی برساووش" (ξ Per) است که درست سمت راست سحابی دیده می‌شود.
سحابی کالیفرنیا که یکی از هدف‌های معمول برای عکاسان نجومی است را می‌توان با یک تلسکوپ میدان گسترده، در آسمانی تاریک و در محدوده‌ی صورت فلکی برساووش، به فاصله‌ی نه چندان دور از خوشه‌ی پروین تماشا کرد.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
California - Orion Arm - spiral Milky Way Galaxy - Sun - California Nebula - NGC 1499 - emission nebula - hydrogen - atom - electron - ionized - Xi Perse - astrophotographer - constellation of Perseus - Pleiades

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه