جفت زیبای ماه جوان و سیاره کیوان در آسمان غروب

یکشنبه‌ی گذشته، به هنگام غروب می‌شد هلال ماه جوان را که در کنار سیاره‌ی کیوان یک همیستان (مقارنه‌ی) زیبا نزدیک افق باختری پدید آورده بود را در سرتاسر زمین تماشا کرد.
این عکس در همان شب با یک عدسی تله‌فوتو، از فراز تپه‌ای در وسپریم مجارستان گرفته شده و مادر و دختری را روی زمین، به همراه آن جفت آسمانی در یک چارچوب نشان می‌دهد. بخش شب ماه از پرتوی نیرومند زمین‌تاب روشن شده بود. 
گفتن ندارد که ماه بسیار سریع رشد می‌کند و با رسیدن به گام چارک (تربیع) نخست تا امشب، بخش روشن از آفتابش نصف قرص آن را در بر گرفته.
آسمان دوستان در این هفته به جز ماه و ستارگان، بیننده‌ی پدیده‌ی دیگری نیز در آسمان خواهند بود- بارش شهابی شیری (اسدی) که توسط بارانی از خرده‌های سنگ و خاک به جا مانده از دنباله‌دار تمپل-تاتل پدید می‌آید.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Moon - earthshine - Saturn - conjunction - planet - Veszprem - Hungary - telephoto lens - first quarter - star - Leonid meteor shower

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه