تیر شهاب شیری

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
اندازه‌ی بزرگ‌تر
زمین دارد وارد جریانی از سنگ و خاک که دنباله‌دار ۵۵پی/تمپل-تاتل در مسیر خود در فضا به جا گذاشته می‌ود. این دنباله‌دار سرچشمه‌ی بارش شهابی شیری (اسدی) است که در روزهای ۱۷ و ۱۸ نوامبر (۲۶ و ۲۷ آبان) به بیشینه‌ی خود با نرخ ۱۴ شهاب در ساعت می‌رسد. بهترین زمان برای دیدن این بارش در ساعت‌های تاریک پیش از سر زدن آفتاب است.

شهاب‌های شیری به آتشگوی‌های خود آوازه دارند- شهاب‌های انفجاری که از سیاره‌ی ناهید درخشان‌تر می‌شوند. آتگوی‌های امسال کم بوده‌اند. هرمان کوبرگر از اتریش، سپیده‌دم دیروز یکی از آنها را در آسمان شهر فورناخ به تصویر کشید.

وی می‌گوید: «پس از انفجار آتشگوی، پسماندهایی پر از رود از آن به جا ماند که تا ۳۰ دقیقه در آسمان دیده می‌شد. رشته عکس‌هایی که پایین تصویر می‌بینید دگرگونی این پسماندها را در ۱ دقیقه نشان می‌دهد.»

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Earth - comet - 55P/Tempel-Tuttle - Leonid meteor shower - meteor - Leonids - fireball - Venus - fireball - Hermann Koberger - Fornach - Austria

منبع: spaceweather

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه