مهمان سبزگیسوی زمین بر فراز کلیسا

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
در این تصویر، دنباله‌دار ۴۶پی/ویرتنن که در نیمه‌های دسامبر از نزدیک زمین می‌گذرد را در آسمان پرستاره‌ بر فراز برج ناقوس یک کلیسای رومانسک می‌بینیم.
این تصویر از پیوند یک رشته نوردهی‌ دیجیتالی که در شب ۳ دسامبر در سان یورنت دلامورگا در خیرونای اسپانیا درست شده ویرتنن را با گیسوی سبزش نشان می‌دهد.
دنباله‌دار ۴۶پی/ویرتنن یک دنباله‌دار دوره‌ای با دوره‌ی ۵.۴ ساله است و در ۱۲ دسامبر (۲۱ آذر) به نقطه‌ی پیراهور یا حضیض مدار ش (نزدیک‌ترین نقطه‌ی مدارش به خورشید) می‌رسد.
چهار شب بعد (۱۶ دسامبر، ۲۵ آذر) هم از فاصله‌ی ۱۱.۶ میلیون کیلومتری زمین، ۳۹ ثانیه‌ی نوری، خواهد گذشت.
این فاصله هم‌ارز ۳۰ برابر فاصله‌ی زمین و ماه است که برای یک دنباله‌دار فاصله‌ی کمی‌ست.
دنباله‌دار ویرتنن هدفی خوب برای دوربین‌های دوچشمی‌ست ولی در آسمان های تاریک با چشم نامسلح هم دیده می‌شود.
برای یافتن آن در شب ۲۵ آذر، باید به آسمان پیرامون خوشه‌ی پروین در صورت فلکی گاو نگاه کنید.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Comet 46P Wirtanen - bell tower - Romanesque church - coma - Sant Llorenc de la Muga - Girona - Catalonia - Spain - planet - Earth - perihelion - Sun - light-second - Moon - binocular - unaided eye - Pleiades star cluster - Taurus

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه