آسمان پر چنب و جوش

برخی از آسمان‌ها آرام و بی جنب و جوشند، ولی برخی دیگر ناآرامند و روشن و خاموش می‌شوند.
این تصویر در ۱۳ دسامبر ۲۰۰۹ در جزیره‌ی کوالیا، نزدیک ترومسوی نروژ گرفته شده و آسمان را در تسخیر شفق‌های قطبی و شهاب‌ها نشان می‌دهد. تصویر دستاورد یگ نوردهی ۳۰ ثانیه‌ای است و تابش ملایم شفق‌های رقصان را در آسمان زمستانیِ این ساحل نشان می‌دهد.
اینجا رد درخشان یک آتشگوی را هم می‌بینیم. این آتشگوی یکی از شهاب‌های بارش شهابی دوپیکری (جوزایی) است، بارشی که در سال ۲۰۰۹ نمایشی عالی داشت.
رد این شهاب که دارد از میان ستارگان دسته‌ی ملاقه‌ی خرس بزرگ (دب اکبر) می‌گذرد به صورت فلکی دوپیکر، بیرون از چارچوب می‌رسد.
هم شهاب‌ها و هم شفق‌های قطبی در جو بالایی زمین، فرازای حدود ۱۰۰ کیلومتر پدید می‌آیند، ولی شفق‌های قطبی در اثر برخورد ذرات باردار پرانرژی که در مغناطکره‌ی زمین به دام افتاده‌اند پدید می‌آیند و شهاب‌ها هم رد سنگ و غباری‌اند که از فضا وارد جو زمین شده و دارند می‌سوزند.
نه سال از گرفتن این عکس گذشته و بارش شهابی دوپیکریِ سال ۲۰۱۸ دوباره در این هفته به اوج می‌رسد، هر چند که ماه که در گام چارک یا تربیع نخست خواهد بود، با بالا آمدنش در نیمه‌های شب از فروغ شهاب‌ها خواهد کاست.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
aurora - Kvaløy - Tromsø - Norway - fireball - meteor - Geminid meteor shower - Big Dipper - constellation Gemini - meteor - Earth - magnetosphere - cosmic dust - first-quarter - moon

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه