آسمانی پر از شهاب و ستاره

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
در این هفته شهاب‌های بارش شهابی دوپیکری (جوزایی) که همگی از یک نقطه‌ی کانونی در صورت فلکی دوپیکر سرچشمه می‌گرفتند بر سر یاره‌ی باریدند.
این تصویر از پیوند دیجیتالی چندین نما با نوردهی‌های جداگانه درست شده و حدود ۷۰ تیر شهاب دوپیکری را در خود ثبت کرده است. این نوردهی‌ها با هم بیش از ۶ ساعت را نزدیک زمانِ رسیدن بارش به بیشینه‌ی خود در بر می‌گرفتند.
دوربینی که این شهاب‌ها را ثبت می‌کرد آسمان سحرگاهی ۱۴ دسامبر را در پارک ملی تیده در جزیره‌ی تنه‌ریف اسپانیا دنبال می‌کرد.
خود صورت فلکی دوپیکر در سمت چپ، بیرون از چارچوب جای دارد. کهکشان راه شیری هم بر پس‌زمینه‌ی آسمان پرستاره کشیده شده است. ستارگان و سحابی‌های آشنای صورت فلکی شکارچی در بخش پایین و سمت چپ چشم‌انداز خودنمایی می‌کنند.
در سمت راست، ستاره‌ی زردفام دبران (پس‌رونده) و ستارگان خوشه‌ی شتران ماده (قلائص) به همراه ستارگان خوشه‌ی پروین دیده می‌شوند. زیر پای خوشه‌ی پروین، مهمان این شب‌های آسمان را می‌بینیم، دنباله‌دار سبزگیسوی ۴۶پی/ویرتنن که این هفته به نزدیک‌ترین نقطه‌ی مدارش به زمین می‌رسد.
شهاب‌های دوپیکری که ذرات سنگ و خاک به جا مانده از سیارک فعال ۳۲۰۰ فیتون هستند، با سرعت حدود ۳۵ کیلومتر بر ثانیه وارد جو زمین شده و می‌سوزند.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
constellation of the Twins - Geminid meteor shower - planet - Teide National Park - Canary Island Tenerife - Gemini - Milky Way - Orion - Aldebaran - Hyades - Pleiades star cluster - coma - Comet 46P Wirtanen - Earth - Pleiades - asteroid - 3200 Phaethon - Earth

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه