شهاب رنگین‌کمانی

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر (۳.۸ مگ)
شهاب‌ها گاهی رنگین‌کمانی‌اند. چشم انسان به طور معمول نمی‌تواند بسیاری از این رنگ‌ها را تشخیص دهد، ولی دوربین می‌تواند.
اینجا تصویری از یک شهاب دوپیکری را می‌بینیم که نه تنها بسیار درخشان است، بلکه رنگارنگ نیز هست. بارش شهابی دوپیکری (جوزایی) هفته‌ی گذشته به بیشینه‌ی خود رسید.
این شهاب تکه‌ای از سیارک ۳۲۰۰ فیتون بود و با سوختنش در جو زمین، ردی به درازای ۶۰ برابر قطر زاویه‌ای ماه پدید آورد.
رنگ‌های شهاب‌ها به طور معمول از عنصرهای یونیده‌ای که از آن جدا شده‌اند سرچشمه می‌گیرد- آبی-سبز برای منیزیم، بنفش برای کلسیم، و سبز هم برای نیکل. ولی رنگ سرخ به طور معمول دستاورد نیتروژن و اکسیژن برانگیخته‌ی درون جو زمین است.
این شهاب آتشگوی درخشان در کمتر از یک ثانیه پدیدار شد و رفت، ولی ردی از دود و غبار یونشی به جا گذاشت که تا هفت دقیقه در آسمان دیده شد و باد آن را پراکنده کرد. در همین عکس، لحظه‌ی آغاز پخش شدن این رد هم دیده می‌شود.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Geminid - meteor shower - asteroid - 3200 Phaethon - Earth - angular diameter - Moon - ionized - elemen - magnesium calcium - nickel - nitrogen - oxygen - fireball - ionization trail - remained visible

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه