هاله‌های پیچیده و زیبای خورشید در آسمان سوئد

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
انقلاب زمستانی‌، نخستین روز زمستان در نیمکره‌ی شمالی و نخستین روز تابستان در نیمکره‌ی جنوبیست. به مناسبت این روز، این نمای باورنکردنی از هاله‌های یخی زیبای خورشید را تماشا کنید!
هاله‌های یخی ساده پدیده‌های نوری رایج‌تری نسبت به رنگین‌کمان هستند. برای دیدن آنها باید دستتان را سایبان چشمتان کنید و جلوی نور خیره‌کننده‌ی خورشید را بگیرید.
عکس در نیمروز سرد ۱۴ دسامبر از جایی نزدیک اوتندال سوئد گرفته شده و چند گونه هاله در آن دیده می‌شود- هاله‌ی به نسبت رایجِ ۲۲ درجه، چند کمان پاراخورشید (خورشید دروغین، sundog)، و ستون آفتاب.
این آرایه‌ی گسترده‌ی هاله‌های کمیاب به همراه چند پدیده‌ی پیشتر ناشناخته شناسایی شده‌اند. همه‌ی این هاله‌ها در اثر بازتاب و یا شکست نور خورشید (یا ماه) توسط بلورهای تخت شش‌گوش یخ در جو زمین پدید می‌آیند.
در این مورد به جز بلورهای جَوی، بلورهای برفی که از کار دستگاه‌های برف‌ساز در یک پیست اسکی در هوا پخش شده‌اند نیز در شکل‌گیری هاله‌ها نقش دارند (هاله های اسکی).


--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Solstice - planet - Earth - rainbow - ice halo - Utendal - Sweden - 22 degree halo - sundog - parhelia - sun pillar - reflect - refract - ice crystal - ski

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه