جادوگر پیر آسمان

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
تو ای رنج و پریشانی، دوچندان شو، دو چندان شو! بسوز ای آتش غیبی، بجوش ای دیگ افسونی، خروشان شو، خروشان شو!
شاید بهتر بود مکبث با سحابی سر جادوگر مشورتی می‌کرد!*
--------------------
این عجوزه‌ی کیهانی در حقیقت یک سحابی بازتابی با نمایی هراس‌انگیز است که حدود ۸۰۰ سال نوری با زمین فاصله دارد. سیمای شوم آن رو به ستاره‌ی درخشان پای شکارچی در صورت فلکی شکارچی (جبار) است که درست بیرون از لبه‌ی سمت راست چارچوب جای دارد. [تصویر را ۱۸۰ درجه بچرخانید تا چهره‌ی جادوگر را بهتر ببینید-م]
این ابر گاز و غبار میان‌ستاره‌ای با نام رسمی‌ترِ آی‌سی ۲۱۱۸، حدود ۷۰ سال نوری پهنا دارد و از بازتاب نور ستاره‌ی بتا شکارچی (پای شکارچی) توسط ذرات غبارش روشن شده است.
ولی در این تصویر همنهاده، رنگ آبی آن تنها در اثر نور آبی ستاره‌ی پای شکارچی نیست بلکه به خاطر اینست که ذرات غبار، نور آبی را بیش از نور سرخ می‌پراکنند، فرآیندی فیزیکی همسان با آنچه رنگ آسمان روز زمین را آبی می‌نماید. البته پراش و پراکنش نور در جو زمین توسط مولکول‌های نیتروژن و اکسیژن [و نه غبار کیهانی] انجام می‌شود.

--------------------------------------------
یادداشت:
* گفته‌هایی از نمایشنامه‌ی مکبث، نوشته‌ی ویلیام شکسپیر

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Witch Head Nebula - Macbeth - reflection nebula - star - Rigel - Orion - IC 2118 - Earth - planet - molecule - nitrogen - oxygen

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه