کلبه کوهستانی زیر ستارگان

در این تصویر یک کلبه‌ی کوهستانی به نام گوکا و یک سورتمه‌ی چوبی که از نسل گذشته به یادگار مانده را در سکوت و آرامش زیر آسمان پرستاره می‌بینیم.
این تک عکس ۶ ژانویه در تاندالن سوئد گرفته شده و به سادگی حسِ بودن زیر آسمان‌های تاریک کوهستان را بازمی‌نماید.
نوار محوی از ستارگان کهکشان در آسمان کشیده شده. ستاره‌ی پرنور "پای شکارچی" (رجل جبار) درست بالای دسته‌ی سورتمه دیده می‌شود.
پرنورترین ستاره در بالای چارجوب ستاره‌ی بُزبان (سروش یا عیوق) است، ستاره‌ی آلفای صورت فلکی ارابه‌ران. ستارگان خوشه‌ی پروین و شش‌گوش زمستانی (شش‌ضلعی زمستانی) که ستارگان آشنای فصل زمستانند را هم می‌توانیم در این چشم‌انداز شب زمستانی نیمکره‌ی شمالی ببینید.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Gocka - cabin - sled - star - Tanndalen - Sweden - Milky Way - Orion - Hunter - Rigel - Capella - Auriga - winter hexagon - Pleiades star cluster

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه