امشب ماه سرخ می‌شود


امشب قرص روشن و کامل ماه به سرخی می‌گراید.
ماه امشب بسیار روشن است زیرا هنگامی به گام کامل می‌رسد که در مدار بیضی‌اش به گرد زمین، به نسبت به آن نزدیک است. در حقیقت بر پایه‌ی برخی سنجش‌ها از بزرگی و درخشش، ماه کامل امشب به عنوان یک "ابرماه" شناخته می‌شود، هر چند که پیشوند "ابَر" شاید زیاده‌روی باشد زیرا ماه در شرایط ابرماه تنها چند درصد از اندازه‌ی میانگین بزرگ‌تر است.
ولی همین ابرماهِ روشن به رنگ سرخ تیره در خواهد آمد زیرا در سایه‌ی زمین فرو رفته و یک ماه‌گرفتگی کلی برایش رخ خواهد داد. این سرخی به دلیل اینست که زمین جو دارد و نور آبیِ خورشید با گذشتن از درون آن، با شدتی بیشتر از نور سرخ پراکنده می‌شود.
در برخی از فرهنگ‌ها، ماه کامل در ژانویه به نام ماهِ گرگ شناخته می‌شود.
ابرماه‌گرفتگی امشب بیش از یک ساعت به درازا خواهد کشید و مردمان آمریکای شمالی و جنوبی می‌توانند پس از غروب آفتاب آن را ببینند.
این ویدیوی زمان‌گریز آخرین ماه‌گرفتگی را نشان می‌دهد که در ژوییه‌ی ۲۰۱۸ (تیر ۱۳۹۷) رخ داد. برای دیدن ماه‌گرفتگی کلی بعدی باید تا ماه می ۲۰۲۱ انتظار بکشیم.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
full Moon - Earth - elliptical orbit - supermoon - total lunar eclipse - Wolf Moo - supermoon total eclipse - North and South America -

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه