شکارچی پشت کوه‌های آلپ

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
این صورت فلکی را می‌شناسید؟
آنچه لابلای این قندیل‌های یخی و پشت کوه‌ها دیده می‌شود "شکارچی" یا جبار است، شناسایی‌پذیرترین گروه ستاره‌ در آسمان و نمادی که بیش از ۳۰ هزار است بشر با آن آشناست. این صورت فلکی حدود ۵۰ هزار سالست که با این پیکره‌بندی دیده می‌شود و تا هزاران سال دیگر هم همین گونه خواهد ماند.
شکارچی در این زمان از سال نمایی بسیار خوب دارد و چشم‌اندازی آشنا و بازآینده برای زمستان‌های نیمکره‌ی شمالی و تابستان‌های نیمکره‌ی جنوبی است.
این تصویر از پیوند هفت عکس درست شده که همگی در یک شب و از یک جا در کوه‌های آلپ اتریش، و با یک دوربین گرفته شده بودند.
زیر کمربندِ سه‌ستاره‌ای شکارچی، کمی به سمت راست، سحابی شکارچی دیده می‌شود. چهار ستاره‌ای هم که گرداگرد کمربند دیده می‌شوند از بالا، سمت چپ در جهت عقربه‌های ساعت، شبان‌شانه (ابط‌الجوزا، آلفا شکارچی)، گاما شکارچی (ناجذ) ، پای شکارچی (بتا شکارچی، رجل جبار)، و کاپا شکارچی (سیف) نام دارند.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
constellation - icicle - Orion - Earth - Austria - Alps - star - belt - Orion Nebula - Betelgeuse - Bellatrix - Rigel - Saiph

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه