آیا تولد خشونت‌بارِ ماه زمینه‌ساز زندگی روی زمین شد؟

برخورد کیهانی سهمگینی که به پیدایش ماهِ زمین انجامید احتمالا اجزای زندگی‌ساز را هم به زمین داد. پژوهشگران تاکنون هرگز نتوانسته‌اند به این راز که زمین چگونه و کِی به کربن، نیتروژن، و گوگردش دست یافت پی ببرند، ولی پژوهشی تازه نشان می‌دهد که این عنصرها احتمالا ۴.۵ میلیارد سال پیش، از جرمی به زمین رسیده‌اند که به زمین کوبیده شد و و ماه را پدید آورد.
گروهی از پژوهشگران دانشگاه رایس تگزاس با بهره از یک رشته آزمایشها و شبیه‌سازی‌ها به بررسی این پرداختند که آیا این عنصرهای گریزا (فرار، عنصرهایی با نقطه‌ی جوش پایین) می‌توانسته‌اند دستاورد یک چنین برخوردی بوده باشند یا نه.

آنها برای شبیه‌سازیِ شرایط در زمان پیدایش یک هسته‌ی سیاره‌ای، آلیاژهایی دربردارنده‌ی کربن، نیتروژن، و گوگرد را با فشاری تا ۷ گیگاپاسکال فشردند و تا ۱۸۰۰ درجه‌ی سانتیگراد گرما دادند. آنها با بهره از این داده‌های آزمایشی حدود یک میلیارد شبیه‌سازی برای برخوردها میان زمین و اجرام گوناگونِ دربردارنده‌ی این مواد گریزا انجام دادند.

شبیه‌سازی‌هایی که بیشتر از بقیه با مشاهدات تجربی و پیشینه‌ی زمین‌شناسی همخوانی داشت آنهایی بودند که جرم برخوردگر در آنها یک جرم سنگی تقریبا هم‌اندازه‌ی بهرام (مریخ)، پر از کربن و نیترژن و با هسته‌ای سرشار از گوگرد بودند.

یکی از پژوهشگران، راجدیپ داسگوپتا می‌گوید: «به احتمال بسیار یک چنین برخوردگری آب -یکی دیگر از مواد گریزای مهم- را هم با خود آورده بوده.» وی می‌افزاید سیاره‌هایی که برخوردهای بزرگِ بیشتری از این دست داشته‌اند احتمالا شانس بیشتری برای پرورش زندگی داشته‌اند.

ریچارد گرینوود از دانشگاه آزاد انگلستان در میلتون کینز می‌گوید اگرچه این توضیحی پذیرفتنی است، ولی توضیح‌های دیگری هم هست که با مشاهدات همخوانی دارند، و ما هنور آگاهی‌هایمان به اندازه‌ی کافی نیست که بتوانیم نظریه‌ی درست را از این میان برگزینیم.

گرینوود می‌گوید: «یک برخورد بزرگ می‌توانسته این عنصرهای گریزا را آورده باشد، ولی این که چنین موادی کم کم آمده باشند برای من پذیرفتنی‌تر است، چنان چه هنوز هم این گونه است. برای انجام کامل یک کار نیازی نیست همه‌ی آن را یکجا انجام دهیم.»

پژوهشنامه‌ی این دانشمندان در نشریه‌ی ساینس ادونسز منتشر شده است.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Earth - moon - carbon - nitrogen - sulphur - Rice University - Texas - volatile - element - alloy - planetary core - Mars - Rajdeep Dasgupta - Richard Greenwood - Open University - Milton Keynes - Science Advances

منبع: newscientist

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه