ستاره محکوم به نابودی

اتا شاه‌تخته (یا اتا کارینا)، ستاره‌ی اتای صورت فلکی شاه تخته احتمالا در آستانه‌ی انفجارست. ولی هیچ کس نمی داند کِی: شاید یک سال دیگر، شاید یک میلیون سال دیگر. جرم اتا شاه‌تخته نزدیک به ۱۰۰ برابر جرم خورشید ماست و از آن یک نامزد بسیار عالی برای یک ابرنواختر تمام عیار ساخته.
پیشینه‌های تاریخی نشان می‌دهند که اتا شاه‌تخته در حدود ۱۷۰ سال پیش فورانی نامعمول داشته که آن را به یکی از درخشان‌ترین ستارگان آسمان نیمکره‌ی جنوبی تبدیل کرده بوده. اتا شاه‌تخته در سحابی سوراخ کلید جای دارد و تنها ستاره‌ی شناخته شده‌ایست که گمان می‌رود پرتوی لیزر طبیعی می‌گسیلد.
در این تصویر جزییاتی از سحابی شگفت‌انگیزی را می‌بینیم که این ستاره‌ی سرکش را در بر گرفته.
رگه‌های درخشان و رنگارنگی از مرکز اتا شاه‌تخته بیرون زده‌اند تیزی‌های پراش‌اند که در اثر ساختمان و تنظیم خود تلسکوپ پدید آمده.
سحابی دو لوبی‌ای که منطقه‌ی داغ مرکزی را در بر گرفته به نام سحابی آدمک شناخته می‌ود؛ رگه‌های شعاعی شگفت‌انگیز سرخ‌فامی از آن رو به سمت راست بیرون زده که هنوز توضیحی برایشان یافته نشده.
این لوب‌ها پر از رگه‌های گاز و غبارند؛ این گازها و غبارها پرتوهای آبی و فرابنفشی که از نزدیک مرکز سحابی گسیلیده شده را در می‌آشامند (جذب می‌کنند) [و احتمالا به همین دلیل در تصویر تیره دیده می‌شوند-م].

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Eta Carinae - Sun - supernova - Keyhole Nebula - star - LASER - diffraction spike - Homunculus Nebula - ultraviolet

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه