تابلوی نقاشی کیهانی با رنگ‌های آبی و سیاه

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
در مرکز این تابلوی خوش‌ترکیب کیهانی که گویی با یک قلم‌موی آسمانی و با مضمون "طبیعت بی‌جان" آفریده شده جرم زیبا و آبی‌فام وی‌دی‌بی ۹ را می‌بینیم، نهمین جرم ثبت شده در کاتالوگ سال ۱۹۶۶ سیدنی ون دن برگ از سحابی‌های بازتابی.
این میدان دید تلسکوپی پهنایی نزدیک به دو برابر قرص کامل ماه را در آسمان سیاره‌ی زمین می‌پوشاند و ستارگان و ابرهای تیره‌ی غبار در صورت فلکی شمالی ذات‌الکرسی (خداوند اورنگ) را در بر دارد.
غبارهای کیهانی نور آبیِ ستاره‌ی داغ "اس‌یو ذات‌الکرسی" که در دلشان است را بازتابانیده‌اند و رنگ آبی ویژه‌ی یک سحابی بازتابی را به وی‌دی‌بی ۹ داده‌اند.
اس‌یو ذات‌الکرسی یک ستاره‌ی متغیر قیفاووسی است ولی حتی در پرنورترین حالتش هم با چشم نامسلح دیده نمی‌شود. متغیرهای قیفاووسی نقش مهمی در اندازه‌گیری فاصله‌های کیهانی در کهکشان و بیرون از آن دارند.
فاصله‌ی اس‌یو ذات‌الکرسی از زمین ۱۵۴۰ سال نوری است و بر پایه‌ی این فاصله، پهنای این بوم کیهانی چیزی حدود ۲۴ سال نوری است.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
vdB 9 - Sidney van den Bergh - reflection nebula - star - constellation Cassiopeia - SU Cassiopeiae - SU Cas - Cepheid variable star - galaxy

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه