گلوله‌هایی که شکارچی آسمانی شلیک کرده

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
چه چیزی دارد گلوله‌های گازی از درون سحابی شکارچی به بیرون شلیک می‌کند؟ هنوز کسی این راز را به درستی نمی‌داند.
این گلوله‌ها که در سال ۱۹۸۳ یافته شدند و بزرگی هر کدامشان تقریبا به اندازه‌ی سامانه‌ی خورشیدی است، دارند با سرعت حدود ۴۰۰ کیلومتر بر ثانیه از یک چشمه‌ی بزرگ به نام آی‌آرسی۲ بیرون می‌زنند.
سن این گلوله‌ها که آن را می‌توان از روی سرعت و فاصله‌شان از آ‌ی‌آرسی۲ اندازه گرفت، بسیار پایین است و به طور معمول کمتر از ۱۰۰۰ سال سن دارند.
این گلوله‌ها با بیرون زدن از بخش کلاینمان-لو در سحابی شکارچی، ستون‌هایی لوله‌ای از خود به جا می‌گذارند که از گازهای داغ و برافروخته‌ی هیدروژن می‌درخشد؛ نوک هر ستون هم توسط درصد کمی گاز آهن، تابشی آبی‌فام پیدا کرده.
این تصویر پرجزییات به کمک تلسکوپ ۸.۱ متری جمنای جنوبی در شیلی و با بهره از یک سامانه‌ی اپتیک سازگار یا تطبیقی (GeMS) ثبت شده است. سامانه‌ی GeMS از پنج ستاره‌ی راهنما که به کمک لیزر در آسمان پدید می‌آید کمک می‌گیرد. این ستاره‌های راهنما برای زدودن اثر تارکنندگی جو زمین کاربرد دارند.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Solar System - IRc2 - Orion Nebula - Kleinmann-Low - iron - hydrogen - Gemini South - Chile - adaptive optics - GeMS - laser - star - planet - Earth

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه