صف بامدادی شبچراغ‌های آسمان

این طلوع آفتابی به یاد ماندنی بود.
حدود یک ماه پیش، درست پیش از سر زدن آفتاب می‌شد هم‌ترازی چشمگیر شبچراغ‌های آسمانی را در سمت خاور آسمان مشاهده کرد.
در این تصویر که همان زمان گرفته شده، پرنورترین شبچراغ و نزدیک‌ترین به افق، ماه است که در اثر ویژگی پراکنش نور آبی توسط هوای زمین به رنگ نارنجی در آمده.
دومین شبچراغ هم از نظر روشنی و هم از نظر نزدیکی به افق سیاره‌ی تابناک ناهید است. ناهید نسبت به ماه آبی‌تر است و این را می‌توان از روی بازتاب نور خودش و ماه در آب دریا هم تشخیص داد. بالاتر از ناهید سیاره‌ی مشتری است و پس از آن هم ستاره‌ی کژدم‌دل (قلب عقرب).
این نمایش آسمانی را تقریبا می‌شد از هر نقطه‌ی سیاره‌ی زمین به تماشا نشست ولی این عکس از ساحل زیبایی نزدیک شهر سیراکوز، در جزیره‌ی سیسیل ایتالیا گرفته شده.
در این ماه سیاره‌ی کیوان هم وارد این صف شده و میان ناهید و مشتری جای خواهد گرفت. از آن سو به هنگام غروب آفتاب هم شبچراغ دیگری -سیاره‌ی بهرام- در آسمان خودنمایی خواهد کرد.
--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Sun - Moon - planet - Venus - Jupiter - star - Antares - Earth - Syracuse - Sicily - Italy - Saturn - Mars

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه