چرا خورشید اینقدر آرام شده؟!

لکه‌های خورشیدی کجا غیبشان زده؟
در ماه گذشته [فوریه] شمار کل لکه‌هایی که روی خورشید دیده شد ... صفر بود!
میانگین فعالیت بلندمدت ماهانه‌ی سطح خورشید در این دوره از کمینه‌ی فعالیتش، درست مانند کمینه‌ی ۱۱ سال پیش بسیار پایین‌تر از همیشه شده.
این آرامش تنها یک نمایش ظاهری سطحی نبوده، بلکه خود خورشید هم کمی کم‌نورتر شده، حفره‌های تاجش پایدارتر شده، و شدتِ برون‌ریزی بادهایش هم کمتر شده.
کم شدن بادها هم به نوبه‌ی خود به سرد و فشرده شدن جو بیرونی زمین (گرم‌سپهر یا ترموسفر) انجامیده و این هم باعث کاهش نیروی پَسار (drag) بر بسیاری از ماهواره‌های زمین‌گرد می‌شود.
در سمت چپ این تصویر سیاه و سفید، سطح ناآرام و شلوغ خورشید را در زمانی نزدیک بیشینه‌ی گذشته در سال ۲۰۱۲ می‌بینیم، و در سمت راست هم سطح خورشید در ماه اوت گذشته نمایانده شده، در آن هنگام کمینه‌ی فعالیت خورشید داشت آغاز می‌شد و در زمان گرفتن عکس، چند روز بود که هیچ لکه‌ای رویسش پدید نیامده بود.
این که آرام و راکد بودنِ بی‌اندازه‌ی کمینه‌ی خورشید چه اثرهایی دارد چیزیست که همچنان در دست بررسی‌ست.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
sunspot - Sun - solar minimum - hole - corona - solar wind - Earth - thermosphere - solar maximum

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه