ماه زرد بر دوش دو آسمانخراش

در این چشمانداز تلسکوپی که از فاصله‌ی حدود ۴۰ کیلومتری باختر شهر مادرید گرفته شده، نخستین ماه کاملِ بهارِ نیمکره‌ی شمالی را می‌بینیم که دارد از پشت چهار آسمانخراش دوردست طلوع می‌کند.
ماه در زمان طلوع تقریبا در گام کامل بود و همزمان، به نزدیک‌ترین نقطه‌ی مدارش به زمین (نقطه‌ی پیرازَم یا حضیض) هم رسیده بود [بنابراین یک ابرماه بود]. به جز اینها، آغاز بهار و هموگان یا اعتدال بهاری هم بود.
قرص کامل ماه که نزدیک افق بود، پیکره‌اش موج برداشته و دچار اعوجاج شده که بیشترش به دلیل بلند بودن خط دید و فشردگی لایه‌های هوا در راستای این خط بود.
درست بالای قرص ماه یک هلال کوچک شناور در آسمان دیده می‌شود که یکی دیگر از دستاوردهای شکست نور توسط لایه‌های هوا است. این هلال یک سراب نوری (اپتیکی) چشمگیر، و هم‌خانواده‌ی پدیده‌ی رایج‌تری به نام سراب "درخش سبز" است که برای خورشید به هنگام غروب رخ می‌دهد.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Full Moon - Madrid - lunar perigee - equinox - refraction - green flash - sun

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه