باران سنگ و خاک دنباله‌دار هالی بر سرِ زمین

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر (۴.۳ مگ)
با ورود سیاره‌ی زمین به درون جریانی از سنگ و غبار که از دنباله‌دارِ دوره‌ایِ هالی در فضا به جا مانده، این ذرات هم وارد جو زمین شده و با سوختن در آن ردهایی روشن در آسمان پدید آوردند- چیزی که به نام بارش شهابی سالانه‌ی اتا دلوی شناخته می‌شود.
این تصویر از پیوند یک نمای ثابتِ زمینه با نماهایی که در یک دوره‌ی بیش از ۲ ساعته در شب ۷ می گرفته شده بودند  درست شده و با آن که در آن هنگام حدود یک روز از بیشینه‌ی بارش گذشته بود، ولی روی هم رفته ۲۰ شهاب را در آسمانِ تقریبا بی‌مهتابِ آن شب نشان می‌دهد.
رد همه‌ی این شهاب‌ها به کانون بارش که جایی نزدیک ستاره‌ی کم‌نور اِتا دلو است می‌رسد. در این تصویر که از ۱۰۰ کیلومتری جنوب سیدنی استرالیا گرفته شده این ستاره نزدیک افق دیده می‌شود.
شهاب‌های اتا دلوی شهاب‌هایی سریعند و با سرعت حدود ۶۶ کیلومتر بر ثانیه وارد هوای زمین می‌شوند.
سیاره‌ی تابناک مشتری نزدیک کوژ مرکزی کهکشان در بالای افق می‌درخشد و ستارگان چلیپای جنوبی هم در گوشه‌ی بالا، سمت راست چارچوب گرد هم آمده‌اند.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
planet - Earth - Comet Halley - meteor shower - Eta Aquarid - star - Eta Aquarii - Sydney - Australia - Jupiter - bulge - Milky Way - Southern Cross

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه