ماه‌هایی در کنار مشتری

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
این تصویر تله‌فوتو در روز ۲۰ می گرفته شده و ماه را که تقریبا در گام کامل بود به همراه سیاره‌ی مشتری نشان می‌دهد.
در آن هنگام یک توده ابر که از میدان دید دوربین می‌گذشت از نور ماه کاسته بود و به همین دلیل تنها با یک بار نوردهی، هم چهره‌ی آشنای این ماهواره‌ی طبیعی و برزگ سیاره‌مان در تصویر ثبت شد و هم مشتری درخشان (پایین، راست) و شماری از ماه‌های گالیله‌ایش.
این سیاره به همراه ماه‌هایش که مانند نقطه‌هایی کوچک و کم‌نور دیده می‌شوند ردیفی کج را ساخته‌اند؛ از چپ به راست: گانیمد، اروپا، [خود مشتری]، و کالیستو.
گانیمد و کالیستو از نظر فیزیکی بزرگ‌تر از ماه زمینند، و اروپا که یک دنیای آبست هم تنها کمی کوچک‌تر از آنست.
در حقیقت از شش ماه نخست در فهرست بزرگ‌ترین ماه‌های سامانه‌ی خورشیدی، چهار تا در این تصویر حاضرند. تنها جای تیتان، ماه سیاره‌ی کیوان خالیست و آیو، چهارمین ماه‌ِ گالیله‌ایِ سیاره‌ی مشتری.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
Full Moon - Jupiter - telephoto - planet - Galilean moons - Ganymede - Europa - Callisto - Earth - Moon - water world - Solar System - Saturn - Titan - Io - gas giant

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه