طلوع آفتاب در دهانه کوپرنیک در ماه

در این تصویرِ تلسکوپی نمای سایه‌روشنِ دهانه‌ی برخوردی بزرگِ کوپرنیک در اقیانوس توفان‌ها روی کره‌ی ماه را می‌بینیم.
این تصویر از پیوند و پردازش تک‌نماهای یک ویدیو درست شده که در روز ۱۴ آوریل، ساعت ۳:۳۰ به وقت جهانی گرفته شده بود. این دهانه‌ی ۹۳ کیلومتری در آن هنگام روی خط سایه‌مرز ماه (مرز میان شب و روز) بود و این خط از میانش می‌گذشت.
آفتاب کم کم داشت بر دیواره‌ی بلند باختری دهانه می‌افتاد ولی هنوز سطح نزدیکش را روشن نکرده بود و از همین رو طرح کلی دهانه تا سمت شبِ ماه کشیده شده بود.
اگر در آن هنگام در دهانه‌ی کوپرنیک ایستاده بودید می‌توانستید طلوع خورشید را ببینید، رویدادی که هر ۲۹ روز یک بار در آنجا دیده می‌شود.
گفتن ندارد که این زمان هم‌ارز یک ماه قمری یا یک ماهگرد است، بازه‌ی زمانی میان ماه‌های کامل از چشم بینندگان زمینی.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
Oceanus Procellarum - Copernicus crater - lunar terminator - lunation - Full Moon - planet - Earth

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه